چشم انداز

نوشته شده توسط مدیریت سایت. ارسال در معرفی ها

چشم انداز اداره کل نوسازی مدارس استان تهران بازسازی مدارس تخریبی و خطرآفرین و تعمیم و توسعه فرهنگ مشارکت مردم در امر مدرسه سازی ساماندهی مدارس شهری و روستائی و تجهیز واحدهای آموزشی جدیدالاحداث به وسایل اداری، آموزشی و .کمک آموزشی جدید و اجرای طرح مدیریت سبزجهت بهینه کردن مصرف انرژی در مدارس سطح استان می باشد
vision
  •   بازسازی مدارس تخریبی و خطرآفرین
  •   تعمیم و توسعه فرهنگ مشارکت مردم در امر مدرسه سازی
  •   ساماندهی مدارس روستائی
  •   تجهیز واحدهای آموزشی جدیدالاحداث به وسایل اداری، آموزشی و کمک آموزشی جدید
  •   استفاده از خدمات مشاورین و طراحی و اجرای پروژه های خاص مخصوص دانش آموزان دختر
  •   احداث سالن های چند منظوره با ابعاد متناسب به منظور تعمیم ورزش دانش آموزی
  •   احداث و توسعه مراکز پیش دبستانی
  •   بهینه سازی مصرف انرژی در پروژه ها
  •   ارتقاء سطح مهارتهای علمی و عملی پرسنل اداره کل
  •   بررسي وضع موجود مناطق آموزش و پرورش و برنامه ساخت و استقرار فضاهاي جديد با توجه به تحولات جمعيتي و قانوني